Thursday, February 15, 2007

என்ன இது அக்கிரமம்?

மாணவன் : சார்! இது என்ன?

ஆசிரியர் : கேள்வித்தாள்!

மாணவன் : சார்! இது என்ன?

ஆசிரியர் : விடைத்தாள்!

மாணவன் : என்ன அக்கிரமம் சார்? கேள்வித்தாள்ள கேள்வி இருக்குது. ஆனா விடைத்தாள்ள விடையை காணோம்!

ஆசிரியர் : ?!?!

No comments: