Saturday, April 01, 2006

கடன்

கோபு : ஐயாயிரம் ரூபாய் பணம் இருந்தா கடனா குடுங்க?
பாபு : பணம் சுத்தமா இல்லீங்க.
கோபு : அழுக்காயிருந்தாலும் பரவாயில்லை. குடுங்க.

No comments: